Tutkijan verkkokamari Historiantutkijan vara-asunto

Ääriliikkeiden toiminta ja torjunta

  • Ääriliikkeiden toiminta ja torjunta

Vantaalla vaikuttava Taina Lintula on edelliseen bloggaukseeni laatimassaan vastineessa kommentoinut Norjan massamurhaajaan yhdistettyä niinsanottua Counterjihad-liikettä suopeaan ja myötäsukaiseen sävyyn. Lintula on keskittynyt kirjoituksessaan kuvailemaan  SIOE-järjestöä (Stop Islamisation of Europe), jota hän luonnehtii edelleen hyvin siloitellen ja viittaa sen järjestämiin "rauhanomaisiin mielenosoituksiin" moskeijain rakentamista vastaan. Lintula myös kuvailee tämän järjestön tekemiä kannanottoja "eurooppalaiseen tapaan kärkeviksi".

 

Ohessa komeileva tyyliteltyä moskeijaa esittävä kuva on aikoinaan lainattu SIOE:n verkkosivuilta, ja se on kieltämättä varsin "kärkevä". Lintula voi totta kai halutessaan mieltää sen salonkikelpoista "islamkritiikkiä" edustavaksi, mutta omissa silmissäni se on selkeästi uskontoa kohtaan suunnatun tavanomaisen kritiikin tuolle puolen menevää halventamiseen ja provosointiin nojaavaa muslimivastaista propagandaa. Tyylinsä puolesta se edustaa lähinnä Der Stürmer-lehden aikoinaan hyödyntämää estetiikkaa, joskin tähtäimessä oleva uskonto on vaihdettu. Huomionarvoista on, että juutalaisia vastaan kohdistuvia viharikoksia raportoiva Community Security Trust tuomitsi myös SIOE:n toiminnan Isossa-Britanniassa. SIOE:n tunnuslause toteaa ylpeästi "Islamophobia is the height of common sense", millä julistuksellaan liike syleilee täysin avoimesti islaminuskoa ja islaminuskoisia vastaan kohdistuvaa pelkoa, vainoharhaisuutta ja vihaa, vieläpä korottaa ne hyveiksi.

 

Kyse ei ole terrorismin tai ääri-islamin vastustamisesta. Kyse on aivan yksinkertaisesti kaikenlaisen islaminuskoon liittyvän kategorisesta mieltämisestä viholliseksi. Mitä tulee Suomen tilanteeseen, niin henkilökohtaisesti olen ollut paikalla Tampereen kirjastossa eräässä islaminuskoa käsitelleessä tilaisuudessa, mihin paikalle saapui muuan vanhempi herrasmies mukanaan tukku Sika-Muhammedin kuvilla koristettuja t-paitoja. En oikein pysty näkemään moista toimintaa erityisen rakentavana tai järkevänä.

 

Maahanmuuttopolitiikassa nämä vastakkainasetteluun perustuvat käsitykset ovat valtavirtaistumassa eurooppalaista yhdenvertaisuusperiaatetta loukkaavalla tavalla esimerkiksi Alankomaissa. Counterjihad-verkoston rakastaman Geert Wildersin luotsaama PVV on hiljan esittänyt vaatimuksen maahanmuuttajien lastenlasten luokittelemisesta vierassyntyisiksi. Perusteena tälle kolmanteen sukupolveen ulottuvalle rakenteelliselle syrjinnälle on käytetty halua erottaa siirtolaistaustaiset henkilöt rikostilastoissa, siitäkin huolimatta, että 80% näistä lapsista on yhä alle kymmenen ikäisiä. Voinee kysyä, missä määrin kohtelu jo lapsesta asti valtaväestöstä poikkeavana kulttuurisesti eriävänä riskiryhmänä edesauttaa heidän selviämistään elämässä. Suomessa näillä ajatuksilla oli vastineensa Perussuomalaisten kansanedustajien viime vuonna julkaiseman manifestin esityksessä maahanmuuttajille myönnettävistä toisen luokan kansalaisuuksista.

 

Lintula on vedonnut myös kansalaisten ilmaisunvapauteen ja oikeuteen esittää kielteisiä kannanottoja islaminuskosta tai maahanmuuttopolitiikasta. En kiistä näitä oikeuksia. Yhtä lailla kansalaisyhteiskunnassa on oikeus sekä velvollisuus käsitellä näitä kannanottoja sellaisina kuin ne ovat. Silloin, kun ne rikkovat normaalin kritiikin rajat, niitä pitää voida kutsua äärimielipiteiksi. SIOE-järjestön kaltaisten toimijoiden lausumat edustavat täysin avointa harhaisten pelkotilojen lietsontaa, millä pyritään toisaalta muokkaamaan valtaväestön mielialoja, toisaalta taas provosoimaan muslimivähemmistöä ylilyöviin reaktioihin. Kuten vastikään näimme Norjassa, voi tämä propaganda kuitenkin myös provosoida radikaaleja ja verisiä toimenpiteitä sellaisilta suunnilta, joilta tämän ideologian muokkaajat eivät niitä ole kyenneet odottamaan.

 

Mitä tulee Lintulan toteamukseen siitä, että samojen blogien lukeminen Breivikin kanssa ei tee kenestäkään murhaajaa, niin kukaan ei ole tietenkään moista edes väittänyt. On kuitenkin rehellisesti syytä tunnustaa se, että Norjan joukkomurhaajalla on aateveljensä ja aatesisarensa myös tässä maassa. Tämän vuoksi on myös korkea aika käydä julkinen keskustelu näiden oman aikamme fanaattisten ääriliikkeiden roolista ja vaikutusvallasta, sekä niiden mahdollisesta heijastumisesta kotimaahamme. Uskoisin, että myös tämä on olennaista Lintulan peräänkuuluttamien länsimaisten arvojen puolustamisen kannalta.

 

Ongelmien ratkaisuja on esitellyt muun muassa kanadalainen Globe & Mail:

 

- Turvallisuusviranomaisten on suhtauduttava näihin uhkiin vakavasti. Resursseja on suunnattava niiden radikaalien islamia vihaavien ääriryhmien tarkkailuun, jotka ovat osoittaneet selkeää valmiutta väkivaltaan. Suomessa ei tämän eteen ole tehty mitään; päinvastoin jopa rasistista rikollisuutta on aktiivisesti vähätelty, vieläpä itsensä hallintovaliokunnan puheenjohtajan taholta.

 

- Poliittisten johtajien on asetuttava voimakkaasti näitä vihamielisyyksiä lietsovia henkilöitä vastaan. Todellista konfliktia ei käydä islaminuskon ja lännen välillä, vaan ainoastaan niitä radikaaleja ääriaineksia vastaan, jotka pyrkivät vääristämään uskonnon väkivallan työkaluksi. Edelleen, kotimaassamme ovat poliittiset kannanotot tähän asiaan liittyen jääneet vähäisiksi, siitäkin huolimatta, että islam-vihamielistä propagandaa levitetään verkossa ja kaduilla lähes päivittäin.

 

- Muslimien itsensä on otettava selkeä rooli islaminuskoon liittyvien vääristyneiden mielikuvien korjaamiseksi ja oikaisemiseksi. Suomessa ovat yksittäiset muslimiväestön edustajat kunnostautuneet tässä erinomaisesti, kuten tässäkin blogipalvelussa kirjoittava Husein Muhammed on osoittanut.

 

- Uskonnollisten johtajien on pyrittävä selkeään vuoropuheluun kaikenlaisen fanaattisuuden suitsimiseksi. Suomessa on tapahtunut tässä suhteessa edistystä piispa Irja Askolan toimesta, vaikka Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajaa tämä ei olekaan miellyttänyt.

 

Valitettavasti hallintovaliokunnan puheenjohtaja on tuoreimmissa kommenteissaan osoittanut olevansa ilmeisen kykenemätön käsittämään muuttunutta tilannetta ja toimimaan sen mukaisesti. Vielä kaksi vuotta sitten hän julisti "pelkäävänsä islamia" ja "pyrkivänsä synnyttämään ja vahvistamaan näitä mielipiteitä muissakin ihmisissä". Tämä ajattelutapa yhdistettynä hänen aiemmin esittämäänsä salaliittoteorian omaiseen näkemykseen "marksilaisen fragmentin" siirtolaisuuden keinoin ajamasta "monikultturistisesta vallankumouksesta" edustaa täsmälleen sitä ajattelumallia, mikä Norjassa muuttui itseään toteuttavaksi väkivallan profetiaksi. Näiden poliittisten näkemysten jättäminen vaille kriittistä käsittelyä ja niiden hyväksyminen valtavirtaa edustaviksi mielipiteiksi olisi yksinkertaisesti täysin vastuutonta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat