Tutkijan verkkokamari Historiantutkijan vara-asunto

Siivetön joutsen

Uusi Suomi on tänään uutisoinut joutsenta tunnuksenaan käyttävän Muutos 2011 -puolueen viimeisimmästä draamasta, eli puolueen perustajan ja ensimmäisen puheenjohtajan Juha Mäki-Ketelän erottamisesta. Toimenpide on tapahtunut tulevan puoluekokouksen jo sarastaessa näköpiirissä. Koska satun kohtalon oikusta henkilökohtaisesti tuntemaan Juha Mäki-Ketelän - jota myös "Päälliköksi" tuttavallisesti kutsutaan - niin on kenties aiheellista kommentoida tätä episodia ohimennen, tapani mukaan lähihistoriallisesta perspektiivistä.

Muutos 2011 pärjäsi tuoreeksi suomalaiseksi pienpuolueeksi viime kevään vaaleissa kohtalaisen mukiinmenevästi, sijoittuen kommunistien taakse kolmossijalle. Saavutus oli verraten hyvä myös jos pitää mielessä professori Timo Soikkasen arviot siitä, miten Perussuomalaiset söivät osin pienpuolueidenkin kannatusta. Muutos 2011 onkin ollut muita pienpuolueita paljon kiintoisampi ilmiö lähinnä siksi, että sen historiallinen tausta on osaksi sidoksissa nyttemmin maan suurimmaksi oppositiopuolueeksi nousseisiin Perussuomalaisiin - tarkemmin sanoen siis Perussuomalaisen puolueen niinsanottuun maahanmuuttokriittiseen siipeen sekä tämän henkisenä kellokkaana tunnetun Jussi Halla-ahon persoonaan. Oli aika, jolloin Mäki-Ketelä onnistui kiistatta jättämään jälkensä suomalaiseen politiikkaan; ja hetken ajan näytti myös siltä, että hänen puolueensa olisi saattanut hyvinkin ottaa tulta alleen.

Mäki-Ketelää voinee perustellusti pitää yhtenä niistä miehistä, joiden ansiosta Jussi Halla-aho on tänä päivänä muutakin kuin vain Perussuomalaisten sitoutumaton kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Tavallaan hänen merkityksensä Halla-aholle on ollut sama kuin Veikko Vallinin merkitys Tony Halmeelle. Kuten tunnettua, eräs ratkaiseva tekijä Halla-ahon kohoamisessa valtakunnanjulkisuuteen oli hänen ympärilleen keväällä 2009 järjestetty eurovaalikampanja, jossa Mäki-Ketelä toimi johtavana sieluna. Hankkeen tarkoituksena oli perustaa tuolloin sitoutumattomalle Halla-aholle oma valitsijayhdistys puoluejohtaja Soinin jätettyä tämän paitsioon Perussuomalaisten ehdokasasettelussa. Kampanja oli ainutlaatuinen, herätti huomiota kaikkialla kautta valtamedian, toi Halla-aholle paljon julkisuutta ja onnistui myös synnyttämään vaikutelman hänen takanaan olevasta kansanliikkeestä. Soinin mieli ei tosin kääntynyt ehdokkuuden suhteen, mutta viimeistään tämän tapahtuman seurauksena hän lienee lopulta havainnut helsinkiläisvaltuutetun suuremman poliittisen arvon - miehen kannattajajoukon Perussuomalaisia häirinneestä tempoilusta huolimatta - ja katsoi parhaaksi pitää hänet puolueessa. Tuolloin "hajottavaksi" kuvailtu kampanja jätti Halla-ahon ilmeisesti vielä epävarmaksi tilanteestaan, mutta pitkällä tähtäimellä se onnistui lopulta vahvistamaan hänen asemiaan Perussuomalaisten sisällä. Selvää on myös, että kampanja ja sitä seurannut äänten testamenttaus mahdollistivat Sampo Terhon aseman europarlamentaarikkona.

Kuten linkitetystä lehtiuutisesta voi havaita, sekä Halla-aho että Mäki-Ketelä kiistivät kampanjan aikana sen, että kyse olisi ollut yhteisestä hankkeesta. Helsingin Sanomat tyytyi toteamaan episodin taustasta ykskantaan, että "Mäki-Ketelä ei ole ollut yhteydessä Halla-ahoon". Mäki-Ketelä oli kuitenkin osallistunut Halla-ahon vieraskirjassa käytyihin keskusteluihin aktiivisena ideoijana jo joulukuussa 2008, ulkomaalaislakia koskeneen adressin tiimoilta, ja on jälkikäteen myös antanut ohimennen ymmärtää, että eurovaalikampanjassa olisi ollut kyse "tilatusta" operaatiosta. Olettaen, että kyseessä tosiaan oli mainosmiehenä ansioituneelle Mäki-Ketelälle asetettu tilaustyö, lienee itsestään selvää, että tilaavana osapuolena toimi nimenomaan se taho, joka koko kampanjasta viime kädessä uskoi ensisijaisesti hyötyvänsä.

Eurovaalikampanjan jälkeen aloitti Mäki-Ketelä toden teolla oman puolueprojektinsa. Tässä vaiheessa kyse oli selkeästi omasta hankkeesta, vaikka kampanjaprojektissa kykynsä näyttänyt Päällikkö vaikuttaisi tarkoituksellisesti pitäneen ovia auki myös Halla-aholle ja muille tuohon asti Perussuomalaisissa pysytelleille kunnanvaltuutetuille. Oulun vaalipiiristä viime keväänä hyvällä äänisaaliilla eduskuntaan noussut Olli Immonen - jonka puoliso lopulta liittyi uuteen Muutos 2011-puolueeseen - näyttäisi pohtineen uuden puoluehankkeen mahdollisuuksia. Myös Halla-aho itse oli ilmeisesti valmis pitämään vaihtoehtonsa avoimina; kuten tuolloinen kaupunginvaltuutettu ja muinaiskirkkoslaavin tutkija totesi, "siltä varalta, että se [Perussuomalaiset] ei säily vaikutuskanavana, pidän J[uha] M[äki]-K[etelä]n hanketta erittäin tärkeänä ja kannatettavana."

Maaliskuussa 2010 tilanne kuitenkin muuttui ratkaisevasti Halla-ahon varmistettua lopulta eduskuntavaaliehdokkuutensa Perussuomalaisissa. Aiemmin oli Muutos 2011 ollut kelpo takaportti ja kukaties myös kätevä painostuskeino Perussuomalaisia kohtaan; Mäki-Ketelä itse on maininnut, miten Muutoksen olemassaolo vaihtoehtona oli ilmeisesti yksi syy sille, miksi Perussuomalaiset hyväksyivät Halla-ahon ehdokkaakseen. Mäki-Ketelän lausunto on toki syytä ottaa asiallisen lähdekritiikin kanssa, mutta on myös syytä muistaa, että vielä keväällä 2010 oli Perussuomalaisten kannatus vain hieman yli kuusi prosenttia. Kukaan ei tuolloin osannut ennakoida vasta vuoden päässä tulevaisuudessa häämöttävää "jytkyä", joten pienpuolueenkin tuoma kilpailu saattoi hyvinkin olla Perussuomalaisten kannalta huolestuttava asia.

Varmaa näyttäisi olevan myös se, että ehdokkuutensa varmistuttua Halla-aho itse lakkasi suhtautumasta Muutokseen mahdollisuutena, ja alkoi pitää sitä vain häiriötekijänä. Lähes välittömästi ehdokkuutensa selvittyä huomautti Halla-aho - vieläpä useaan otteeseen - miten Muutos ja Perussuomalaiset "kilpailivat samoilla markkinoilla", mikä uhkasi hänen mukaansa tuhota kaikkien ns. maahanmuuttokriittisten ehdokkaiden mahdollisuudet. Jälleen kerran, Perussuomalaisten tuolloin mitatun kannatuksen valossa tämä pelko oli hyvinkin ymmärrettävä. Tämän lisäksi on myös syytä muistaa, että Halla-aho oli vielä keväällä 2011 asti ilmeisestikin siinä määrin huolissaan omasta läpimenostaan, että erikseen kehotti kampanjanavajaisissaan kannattajia keskittämään äänet vain itsensä taakse.

Mäki-Ketelä ei kuitenkaan lopettanut projektiaan, jota hän oli alusta asti päättänyt selvästikin jatkaa omin voimin loppuun asti, täysin riippumatta siitä olisivatko Halla-aho tai muut tämän kannattajat kiinnostuneita tai eivät. Jonkin aikaa hän näyttikin menestyvän. Kesän 2010 aikana Hannu Purho, Perussuomalaisten entinen puoluesihteeri ja vanha ääniharava Kymestä, alkoi osoittaa merkkejä Mäki-Ketelän puolueeseen siirtymisestä. Purhon ratkaisu näyttäisi myös lisänneen huolestuneisuutta Muutoksen toiminnasta "hajottavana" voimana. Muutoksen sisällä oli kuitenkin meneillään ristiriita, joka lopulta varmisti sen, että Perussuomalaisten yleensä tai Halla-ahon ja maahanmuuttokriittisten erityisesti ei tarvinnut kokea suurta huolta Muutoksen asemasta mahdollisena kilpailijana.

Heinäkuussa 2010 päätti Muutoksen hallitukseen kuulunut Jari "Reino" Leino - joka on Halla-ahon vanha tuttava jo Suomen Sisun ja Scriptan vieraskirjan ajoilta - ottaa aloitteen puolueen toiminnassa. Leino on sittemmin itse kuvaillut Muutos 2011 -puolueen lopulliseen hajoamiseen johtanutta kiistaa hyvinkin yksityiskohtaisesti Hommaforumilla; koska hänen tarinansa on palstan suljetulla alueella, tyydyn tässä linkittämään muualle kopioituun versioon:

 

"Keskiviikkona olin Porissa kahden Muutoksen tärkeän työmyyrän kanssa. Molemmat olivat saaneet jäseniltä yhteydenottoja Juhan nettikirjoitteluun liittyen. Sovimme, että asia on otettava esille hallituksen ja aktiivien kesken ja että sen nostaa esille välillä joku muu kuin minä. Kävimme Porissa kuuntelemassa, kun Jussi Halla-aho veti loistavaa settiä Suomi Areenan keskustelutilaisuudessa. Seuraavana viikonloppuna Jussi julkistaisi maahanmuuttopoliittisen manifestinsa. [...]

Illalla olimme Porin yöelämässä, kun saan taas yhteydenoton, että mitä se Juha siellä netissä nyt taas puuhaa. Maljani läikkyy yli ja päätän soittaa Juhalle heti. [...] Sanon, että jos Juha ei jostain syystä halua, jaksa tai uskalla vetää tätä puoluehanketta, niin antaisi sen sitten jonkun sellaisen johdettavaksi, joka haluaa, jaksaa ja uskaltaa. Sanon, että minä voin tarvittaessa hoitaa homman."


Leinon kiivailun seurauksena Mäki-Ketelä jätti eronpyyntönsä lähes välittömästi. Muutamissa sanomalehdissä oli Muutos 2011-puolueen puheenjohtajan eroaminen itse asiassa suurempi uutinen kuin tuo mainittu Perussuomalaisten valtuutettujen manifesti. Mäki-Ketelän omat vastaukset Jari Leinon kuvaukseen voi lukea täältä . Ulkopuolisen huomio kiinnittyy lähinnä siihen, että Leino teki puhelinsoittonsa ja heitti haasteensa samana iltana, jona hän oli oman todistuksensa mukaan tavannut Jussi Halla-ahon.

Niin tai näin, Halla-ahon aiemmat murheet oli nyt ratkaistu. Poliittista silmää ja kokemusta omanneen Mäki-Ketelän eroaminen ja Muutoksen sisäiset kiistat veivät puoluehankkeesta parhaan vedon, vaikka Jari Leinon sittemmin puheenjohtajavaalissa voittanut Jiri Keronen yrittikin parhaansa mukaan luotsata hanketta. Ironista oli se, että jälkikäteen ajatellen Halla-ahon kokemat huolet Muutoksesta mahdollisena Perussuomalaisten kilpailijana osoittautuivat täydellisen tarpeettomiksi. Samoihin aikoihin, heinäkuussa 2010, ylitti Perussuomalaisten kannatus kymmenen prosentin rajan, ja syyskuuhun tultaessa oli suunta pysyvästi nousujohteinen. Tie kohti "jytkyä" oli tasattu.

Kiinnostavaa on toki ajatella miten olisi käynyt ja miltä Suomen eduskunta tai Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näyttäisivät, jos Mäki-Ketelä olisi onnistunut houkuttelemaan puolueeseensa Halla-ahon, Immosen ja mahdollisesti myös muita Perussuomalaisissa tätä nykyä vaikuttavia hahmoja. Muutos 2011 oli pienpuolueiden keskuudessa ainutlaatuinen ja historiallisestikin kiinnostava nimenomaan potentiaalinsa vuoksi. Mäki-Ketelän erottaminen puolueesta on kuitenkin nyt laittanut sinetin tälle täyttymättömälle lupaukselle. Muutos 2011 -puolueen tunnuksena oli alusta asti joutsen, ja puoluehankkeelle kävi lopulta samalla tavoin kuin joutsenta tavoitelleelle Lemminkäiselle; sen sydämen lävitse iskettiin ratkaisevalla hetkellä umpiputki.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Aku Ankka

Kiitos kiintoisasta tarinasta, siinä oli paljon, mitä en tiennyt.

Minua surettaa kovasti Muutoksen puolesta. Olen ihan vain tavallinen jäsen, olin toki eduskuntavaaliehdokkaana, ja kun pyydettiin, lupauduin myös yhdeksi puheenjohtajaehdokkaaksi, mutta tajuttuani, että rahani ja aikani eivät tule riittämään, vedin tarjoukseni takaisin.

Kun tekstiäsi lukee, alkaa tehdä mieli perua peruutus... Muutos ansaitsisi pelastuksen, avun ja arvostuksen. Osaisin ehkä vielä pelastaa jotakin, mutta jos jäsenistö rupeaa samanlaiseksi kuin jotkut edellä kertomasi tapaukset, niin tuskinpa motivaatiota riittää.

On todella harmi, että Persujen "jytky" imi mehut Muutoksesta. Jos järjellä ajattelee, on ihan selvää, kumman ryhmän menestyksestä olisi ollut paljon enemmän etua äänestäjille.

Muutoksen tietenkin.

Käyttäjän partalainen kuva
Reijo Kamula

Jalonen! Kiitos seikkaperäisestä kuvauksestasi muutoksen vaiheista.
Lopputulemasi oli, puhut menneestä mahdollisuudesta (oli) muodossa, ts. muutosta ei puolueena enään tarvita.
Itse olen ollut mukana puoluepolitiikassa v:sta 1983, joten jonkunlaista pelisilmää on kertynyt!
Olin yksi aktiiveista, jotka kirjoittelivat lähinnä tässä us:ssa, ennen vaaleja hajoittamisen vahingollisuudesta ja se linja onneksi voitti.
Teitä lähellä olevia on nyt persujen ryhmässä, omalta listalta kukaan ei ollut lähelläkään valintaa!
Itse uskon että syntynyt lopputulos on loppujen lopuksi paras mahdollinen!

Shemu P

Hyvä Puheenvuoro. Sinulla on sujuva tapa kirjoittaa ja erinomainen taustatyö. Näitä on miellyttävä lukea. Erityismaininta siitä, että annat lukijan itse päätellä hieman epäselväksi jääneiden asioiden laidan linkkien avulla.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Mäki-Ketelä yritti jo 2003 saada Perussuomalaisten silloista ääniharavaa Tony Halmetta puoluehankkeensa taakse, kun Halla-aho ei ollut vielä "valaistunut" maahanmuuttokritiikkiin, joten taustalla lienee jotakin kärhämää myöskin Soinin kanssa?

"Mielenkiintoisena detaljina kirjassa lisäksi kerrotaan kuinka jo pian Halmeen eduskuntaan valinnan jälkeen tämän eduskunta-avustaja Veikko Vallin halusi Halmeen eroavan Perussuomalaisista ja oli jo puuhaamassa uuden puolueen perustamista nykyisin lähinnä Muutos 2011-puolueen puuhamiehenä tunnetun Juha Mäki-Ketelän kanssa. Halme ei suunnitelmista innostunut, vaan pysyi perussuomalaisena – loppuun asti."

http://www.perussuomalaiset.fi/artikkelit/?issue=669

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Mäki-Ketelä on antanut oman vastauksensa tuohon Porvalin kuvaukseen - linkki lausuntoon ohessa, mutta kaikkea hänen sanomaansa ei tietenkään tarvitse ottaa vakavissaan - ja todennut, että hankkeen aloitemiehenä oli enemmänkin Halme itse.

Muutenkin näyttäisi Mäki-Ketelän rooli olleen marginaalinen ja hän oli ilmeisesti mukana vain Vallinin apuna. Se on tietysti mahdollista, että Soinille jäi asiasta kiukkuinen mieli; miehellähän on tunnetusti norsun muisti.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Tässä Hommaforumin mainiossa huumoriketjussa paljon viihdyttävää horinaa, salaliittoteoriaa ja muuta mielipuolista melskaamista. Älkää syökö mitään samaan aikaan, kun noita juttuja luette, menee näppis vielä vaihtoon tai ainakin tehopesuun.

http://hommaforum.org/index.php/topic,37244.0.html

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Elina: jos ja kun totta puhutaan, niin vuonna 2003 kaavaillun puoluehankkeen takana en ollut minä tai Veikko Vallin, vaan Halme itse.

Halme siis suunnitteli oman puolueen perustamista ja Veikko Vallin oli lupautunut Tonya tässä työssä auttamaan. Me puolestaan tunnemme Veikon kanssa toisemme tuolta liike-elämästä. Lupauduin auttamaan Veikkoa ja sitä kautta tietysti Tonyakin. Roolini ei ollut mikään keskeinen, ihan yleistä pohdinta-apua ja markkinointikuvioiden virittelyä oli tarkoitus alkaa touhuta. Paino sanalla alkaa.

Hanke kariutui käsittääkseni siihen, että Soini sai Halmeen viivyttelemään puoluehankettaan ja sitten kohta olikin myöhäistä, kun Halme alkoi itse sekoilla ja sotki koko jutun.

Olen tavannut Tony Halmeen kerran (1) ja juonut hänen kanssaan kupin, pari teetä, joten kovin kovaksi persujen kaatajaksi en itseäni kyllä laskisi. Ja kuten Jussi osuvassa tekstissään kirjoitti, ei persuissa tuolloin edes olisi ollut mitään kaadettavaa.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Kiitos vastauksistanne Jussi ja Juha. Olin tuon Porvalin kirjasta lainatun tiedon varassa.

Harmi, että puolueessa on ristiriitoja, vaikken ole Muutosta varsinaiseksi puolueeksi mieltänytkään, ennemminkin suoraa demokratiaa ajavaksi kansanliikkeeksi.

Maahanmuuttovastaisuuskin on median lyömä leima, ohjelman mukaan Muutos kannattaa pakolaisten määrän kasvattamista nykyisestään, mitä itse en vastusta lainkaan, päin vastoin, pakolaisethan ovat YK:n ja parin ministeriömme varmistamia pakolaisia eikä kyseenalaisen turvapaikkabisneksen asiakkaita ja liikekumppaneita, taikka orjatyövoimabisneksen uhreja.

Huoli islamilaisuuden ja ylipäätään uskonnollisuuden vaikutusten leviämisestä on henkilökohtaista, oikeastaan naisasianäkökulmasta kumpuavaa vastustusta, sillä pohjimmiltaan valtauskonnot edustavat minulle patriarkaalista machokulttuuria.

t. piiroinen

Olivatko Vallin ja Mäki-Ketelä SDP:n LTO:n palveluksessa hajoittamassa perussuomalaisia? Oliko Konservatiivit -puolue samanlainen projekti kokoomusta varten?

En tiedä, siksi kysyn. Sen tiedän että SDP:ssä oikeasti toimii kyseinen osasto ja se on teki menneinä vuosikymmeninä hyvää työtä kommunismin torjumiseksi Suomessa.

Muutosta tarvitaan tulevan talousromahduksen oloissa (ja edustuksellisen demokratian kriisissä) tuomaan Suomeen sveitsiläistyylinen suora demokratia ja sitovat kansanäänestykset.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Tapio Piironen arvailee:

"Olivatko Vallin ja Mäki-Ketelä SDP:n LTO:n palveluksessa hajoittamassa perussuomalaisia?"

No mikäs ihmeen kysymys tuo nyt muka on? Silloin kun Vallin puuhasi Halmeen kanssa, niin Perussuomalaisissa ei ollut pahemmin hajottamista, eivätkä sen touhut ainakaan sosialidemokraatteja kiinnostaneet.

Mitä taas tulee Mäki-Ketelän toimintaan, niin eiköhän se nyt ole kaikkein todennäköisintä, että esimerkiksi sen eurovaalikampanjan tilasi Halla-aho itse, vaikka hän muuta onkin julkisesti väittänyt. Sanottakoon tässä, että olen saanut kuulla tämän asian kohtalaisen luotettavasta lähteestä.

Se taas jää avoimeksi, toimiko Jari Leino taas Muutosta hajoittaessaan pelkästään oma-aloitteisesti, vai liittyikö hänen tuolle samalle päivälle osunut tapaamisensa Halla-ahon kanssa jollain tavoin asiaan.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Tapio: SDP:n tiedän, LTO:sta mieleeni tuli joku liiketyöläisten ammattijärjestö. Joka tapauksessa voi vastata ihan suoraan ja rehellisesti, että SDP:llä tai tuolla LTO:llä - mikä nyt sitten onkin - ei ole mitään tekemistä minun tekemisteni kanssa. Olen ollut demarien sitoutumattoman kuntavaaliehdokkaana joskus 80-luvun lopussa, sen koommin en ole puolueiden kanssa hengaillut, mitä nyt yhden perustanut.

Missään vaiheessa en ole osallistunut minkäänlaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena olisi ollut hajottaa perussuomalaisia. Päinvastoin, toimiessani Muutoksen puheenjohtajana tein hurjasti töitä estääkseni eräiden Muutosaktiivien patologisen halun julistaa avoin sota persuille. Tuollaistakin kun suunnittelivat.

t. piiroinen

Kysyin koska en tiedä. Vallin oli puuhaamassa Suomeen konservatiivista puoluetta ja se oli selkeästi kokoomuksen demarivetoinen pilkkomisyritys.

SDP:n oman tiedustelupalvelun ja Likaisten Temppujen Osaston nykyisestä toiminnasta eo ole havaintoa. Viimeksi merkkejä näkyi suomen- amerikkalaisen libertaarin bloggaajan Phil Schwarstzjne... toiminnan ansiokkaasta dissaamisesta. Meiltä puuttuu tutkivan jornalismin ja tutkivien tutkijoiden perinne, joka esim. Ruotsissa on vahva. On aivan mahdoton ajatus että suomalainen tutkija tai toimittaja kysyisi esim. Eero Heinäluomalta asiasta.

Vilpitön kiitos Jaloselle tästä informatiivisesta kirjoituksesta. Yhdyn myös arvioon että Muutokselle on luontaista nostetta ja kysyntää.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Tapio: Ei Veikko Vallin ollut mitenkään erityisesti "puuhaamassa" sitä konservatiiviviritystä. Mukana toki oli, mutta aika passiivisessa roolissa.

Hanke oli käynnistetty jo paljon aiemmin, kun Veikko siihen tutustui. Hankkeen puuhamiehinä olivat Janne Suuronen ja Rasmus Ahvenniemi sekä joku kolmas kaveri, joka erosi kuviosta jo aika alkuvaiheessa. Hänen nimeään en muista.

Käsitykseni mukaan tuokaan hanke ei ollut mikään ulkoapäin johdettu hajoittamishanke, vaan ihan aidosta aatteenpalosta syntynyt kehitelmä. Voi toki olla, että olen täysin väärässä.

Jouni Haimi

Tuo konservatiivinen puolue tuskin on mikään uhka kokoomukselle.Joillekin pienemmille porvaripuolueille se saattaa olla.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Päällikkö miettii:

"Hanke [Suomen konservatiivit] oli käynnistetty jo paljon aiemmin, kun Veikko siihen tutustui. Hankkeen puuhamiehinä olivat Janne Suuronen ja Rasmus Ahvenniemi sekä joku kolmas kaveri, joka erosi kuviosta jo aika alkuvaiheessa. Hänen nimeään en muista."

Olisiko ollut täälläkin bloggaava Taina Lintula, joka ainakin mainosti konservatiivien hanketta sillä yhdellä forumilla?

Jouni Haimi, konservatiivit eivät tietysti olisi olleet Kokoomukselle minkäänlainen uhka, mutta suuret puolueetkin ovat toisinaan reagoineet pienempiin kilpailijoihin ahdistuksella. Zyskowicz oli aikoinaan hyvin raivostunut kun Nuorsuomalaiset perustettiin 1990-luvulla, ja syytti avoimesti Risto E. J. Penttilää "porvarillisen kentän hajottamisesta", mikä johtaisi vain "punavihreän jakopolitiikan voimistumiseen".

Nuorsuomalaisilla totta kai oli riveissään kovempia ja julkisuudesta tutumpia nimiä. Konservatiivit eivät käsittääkseni saaneet houkuteltua mukaansa ketään merkittävää hahmoa - tiedä, olivatko edes yrittäneet - mutta jos vaikkapa joku Bogomoloff olisi heidän porukkoihinsa loukannut, olisi Kokoomus varmaan pitänyt pientä meteliä.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Ai niin, tuo Lintula oli kanssa jonkin sortin kantava voima, mutta ei käsittääkseni ollut ihan alusta alkaen mukana. Kohta heti kuitenkin kuvioihin ilmestyi, mutta häipyi sittemmin ja lopetti samalla maahanmuuttajien dissaamisen, kun oli jotain ongelmia työn saannin kanssa tms.

Sen perustajahemmon nimeä en saa nyt mieleeni en niin millään. Pitääpä kysyä Vallinin Veikolta, jahka tuossa joskus törmäämme taas toisiimme.

EDIT: Vähän selailin sähköpostejani yms. Päällikkötason salaiset kansiot ja arkistot eivät pettäneet tälläkään kertaa. Puolueen alkuperäinen perustaja oli herra nimeltä Jyrki T. Mäkelä. Suuronen ja Ahvenniemi tulivat messiin vasta myöhemmin.

Aira Joki

Kiitos Jussi, tämä oli todella mielenkiintoinen kuvaus suomalaisesta "pelin politiikasta".

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Kaiken kaikkiaan hieno ja osuva kiteytys parin viime vuoden tapahtumista. Myös niistä, joista ei isommin ole julkisuudessa meteliä pidetty. Kun ammattimies kirjoittaa, ei siihen isommin - ainakaan meikäläisen - tarvitse mitään lisäillä, korjailla tai pois ottaa.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Yhden pienen "täydennyksen" keksin: Halla-ahon valitsijayhdistykseen tarvittavat allekirjoitukset saatiin siis kerättyä - itse asiassa niitä tuli yli tuhat enemmän kuin olisi tarvittu. Valitsijayhdistyksen syntymättä jääminen oli lopulta Halla-ahon päätös. Kaikki oli oikeusministeriössä hänen allekirjoitustaan vaille valmiina.

Käyttäjän Olympos kuva
Antti Papinniemi

Kiitos tästä mielenkiintoisesta raportista. Kuulin tapahtumasta aiemmin päivällä ja olin heti yhteydessä puolueeseen sekä Mäki-Ketelään. Sain molemmilta hyvän raportin tapahtumista.

Nukun vielä yön yli ja mietin tarkkaan tulevaisuuttani politiikassa. Muutoksella on hyvä ohjelma, mutta nämä sisäiset ristiriidat ovat vaivanneet minua jo aiemmin. No, kuulette sitten.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Terve, Antti!
Juu, tässä Jussi Jalosen kirjoituksessa oli oikeastaan pitkän kaavan mukaan olennainen kuvaus tapahtumista.

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Minusta Muutos 2011 -puolueen suurin ongelma on sen linjattomuus ja arvottomuus. Se oli tyypillinen yhden asian liike.

Kaikki asiaa oikeasti seuraavat tietävät, että muutoslaisista valtaosa on halla-aholaisia maahanmuuttajia vastustavia tonttuja. Itse JMK ei ole pahimmasta päästä näitä, vaikka selvästikin sympatisoi mamukriittisyyttä.

JMK:n ja Muutoksen työväline on ollut kansanäänestysten vaatiminen. Kaikki tosin tietävät, että puolueväen joukossa kansanäänestykset on nähty lähinnä välineenä omien suurempien linjausten toteuttamiseksi. Lähinnä kyse olisi ollut maahanmuuttopoliittisista kiristyksistä.

Minusta varsin kuvaavaa oli se, että haastatteluissa puolueelta ei ole löytynyt yhtenäistä linjaa esimerkiksi talouspolitiikkaan.

Nyt olisikin mielenkiintoista kuulla Juha Mäki-Ketelän mietteitä omasta tulevaisuudestaan. Itse näen hänellä suuria mahdollisuuksia luoda poliittista uraa esimerkiksi perussuomalaisten joukossa.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Ossi: tarkoittanet kai mietteitäni poliittisesta tulevaisuudestani?

En ole asiaa juurikaan miettinyt. Voipi olla, että lähden kuntavaaleissa ehdolle, voipi olla, että en lähde. Ylipäätään - niin hassulta kuin tämä varmasti kuulostaakin mieheltä, joka on perustanut puolueen - politiikka ei sinänsä minua kiinnosta. Se on lähinnä mielenterveysongelmista kärsiville turhakkeille suunnattua terapiaa ja leikkimistä.

Missään tapauksessa valintani ei ole perssuomalaiset. Tuota tosin taisit ehdottaa ihan leikilläsi eli piruuttasi.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

"Kaikki asiaa oikeasti seuraavat tietävät, että muutoslaisista valtaosa on halla-aholaisia maahanmuuttajia vastustavia tonttuja."

Niin ja hyvin kotiutuneista maahanmuuttajista valtaosa persuja äänestäneitä maahanmuuttopolitiikan kriitikoita. Persujen ongelma, kuten muidenkin puolueiden, on todellisen demokratian, kansanvallan väheksyminen ja puoluepoliittisesta harvainvallasta kiinnipitäminen.

Käyttäjän anttitee kuva
Antti Tulonen

"Minusta Muutos 2011 -puolueen suurin ongelma on sen linjattomuus ja arvottomuus. Se oli tyypillinen yhden asian liike."

Oli?

"Minusta varsin kuvaavaa oli se, että haastatteluissa puolueelta ei ole löytynyt yhtenäistä linjaa esimerkiksi talouspolitiikkaan."

Tarvitseeko sellaista muka sitten edes olla? Sitovia kansanäänestyksiä voitaisiin tulevaisuudessa järjestää myös valtionbudjetista, kuten Sveitsissä tehdään.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Ossi Mäntylahti kommentoi:

"Kaikki asiaa oikeasti seuraavat tietävät, että muutoslaisista valtaosa on halla-aholaisia maahanmuuttajia vastustavia tonttuja. Itse JMK ei ole pahimmasta päästä näitä, vaikka selvästikin sympatisoi mamukriittisyyttä."

Maahanmuuttoasiat tosiaan sävyttivät Muutoksen alkutaivalta varsin voimakkaasti, ja puolue keräsi kortteihinsa nimiä silloista Sveitsin minareettiäänestyksen julistetta jäljitelleellä kortilla. Iskulauseeksi valittiin "Pitäisikö Suomen äänestää maahanmuutosta ennen kuin joudutaan äänestämään minareeteista?". Eli kyllähän tätä selvästi myös mainonnassa hyödynnettiin, ja Muutoksessa tosiaan parveili asialle omistautunutta väkeä. Paljon. Hallituksessa saakka.

Keväällä 2010 mainosten sävyssä oli havaittavissa ainakin omasta mielestäni hienoinen, heh, muutos. Esimerkiksi täältä katsottavissa oleva "Mediamaksuun 500 euron erotiikkalisä?", jolla ajettiin kansanäänestyksiä ja suoraa demokratiaa, pelasi mielestäni aika näppärästi sellaisella hyvänlaisella populismilla.

Samoin sekin mainos keväältä 2011, jossa Jiri Keronen kiertää Helsinkiä ja kyselee vastaantulijoilta, viimeiseksi vaalilipukkeita jakavalta Ben Zyskowiczilta, näiden mielipidettä kansanäänestyksistä, oli kohtalaisen toimiva. Videolla kaikki muut ovat kansanäänestysten kannalla paitsi Zyskowicz, ja filmi päättyy sopivaan sloganiin siitä, miten kansalaiset haluavat suoraa demokratiaa mutta ammattipoliitikko ei. Taas kerran, toimiva esitys.

Nimenomaan näillä kahdella mainoksella osoitti Muutos yllättävänkin hyvää silmää ollakseen vain pienpuolue.

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Oliko muuten myös niin, että Mäki-Ketelä sai porttikiellon Hommafoorumille liian voimakkaiden mielipiteidensä johdosta?

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Ossi: sain porttikiellon Hommafoorumille sekä väärien mielipiteideni takia, kun en kaikesta hommauskovaisten "todistelusta" huolimatta kyennyt näkemään - enkä vieläkään näe - muslimeja lähtökohtaisesti pahiksina että ns. trollaamisen taki eli pidin heidän pyhiä opinkappaleita pilkkanaan ja muutenkin pelleilin heidän kanssaan.

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

JMK, tämä vahvistaa kuvaani siitä, että rasistisuus tai muukalaisvastaisuus ei ole sinulle mikään oleellinen toiminnan primusmoottori. Valitettavasti tämä ei päde varsin laajaan ja näkyvään joukkoon muutoslaisia. Sieltä nimittäin löytyy Leinon kaltaisia päivänselviä tapauksia.

Mitä poliittiseen tulevaisuuteen ja uraan tulee, niin olin kyllä ihan vakavissani perussuomalaisten suhteen. Kaiken näkemäni perusteella olisit jokseenkin yhteensopiva heidän harjoittamansa politiikan kanssa. Mutta et luonnollisestikaan kuuluisi puolueen mamublokkaajablokkiin.

Minun on aika vaikea nähdä sinua minkään muun eduskuntapuolueen listoilla. Eli vaihtoehtoina ovat joko persut tai noname-lista (jolla ei poliittinen realismi huomioon ottaen ole mitään mahdollisuutta).

Olenko väärässä?

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

JMK, tämä vahvistaa kuvaani siitä, että rasistisuus tai muukalaisvastaisuus ei ole sinulle mikään oleellinen toiminnan primusmoottori. Valitettavasti tämä ei päde varsin laajaan ja näkyvään joukkoon muutoslaisia. Sieltä nimittäin löytyy Leinon kaltaisia päivänselviä tapauksia.

Mitä poliittiseen tulevaisuuteen ja uraan tulee, niin olin kyllä ihan vakavissani perussuomalaisten suhteen. Kaiken näkemäni perusteella olisit jokseenkin yhteensopiva heidän harjoittamansa politiikan kanssa. Mutta et luonnollisestikaan kuuluisi puolueen mamublokkaajablokkiin.

Minun on aika vaikea nähdä sinua minkään muun eduskuntapuolueen listoilla. Eli vaihtoehtoina ovat joko persut tai noname-lista (jolla ei poliittinen realismi huomioon ottaen ole mitään mahdollisuutta).

Olenko väärässä?

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Mielenkiintoinen Puheenvuoro. Tämä aikajanan kuljettaminen oli erittäin antoisaa. Sattuiko kenties "peliin" liikaa se, että juuri loppukeväästä 2010 Suomen silloinen hallitus päätti osallistua historian suurimpaan valtion bail-outtiin?

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Henri Myllyniemi, se on täysin mahdollista. Ainakin itse olen kohtalaisen varma siitä, että Perussuomalaisten rakettimaisella nousulla oli enemmän tekemistä mainitsemiesi EU-asiain kuin esimerkiksi sen paljon puhutun maahanmuuttopolitiikan kanssa.

Toinen ehdottomasti vaikuttava tekijä oli uskoakseni vaalirahasotku, joka oli tietysti kytenyt jo pitempään. Vyyhti alkoi siinäkin toden teolla avautua silti kevään ja kesän 2010 aikana. Nimenomaan tuolloinhan KRP ratsasi Keskustan puoluetoimiston ja Vanhanenkin päätyi eroamaan.

Jouni Haimi

Tämän päivän aikana kun on tätä erootamis asiaa lukenut sekä täällä ett5ä tuo homman keskustelu asiasta niin kyllä vahvistuu tunne että kaikkea ei ole kerrottu tuosta erotamisesta.

Käyttäjän juhamakiketela kuva
Juha Mäki-Ketelä

Ossi: mitä tarkoitat "perussuomalaisten harjoittamalla politiikalla"? Mielestäni he eivät harjoita mitään määrätietoista politiikkaa, kunhan sekoilevat vähän sitä sun tätä.

Jos johonkin olemassa olevaan puolueeseen joskus päädyn, se on mitä todennäköisemmin SDP. Jaa miksi? Se on niistä vähiten huono ja vähiten puistatuksia herättävä. Vaikka välillä on kyllä aika lähellä.

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Lähinnä ajoin takaa sitä, että persuissa kyse on protestista ja muutoksen(sic.)halusta.

Suureen yleispuolueeseen liittyminen on minusta ihan järkevää. Samalla toki tulee niskaan joukko asioita, joita ei itse kannata. Mutta reaaliset vaikutusmahdollisuudet ovat ihan eri luokkaa kuin ärhäkällä pikkuporukalla.

Onnea uran jatkolle.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Muutoksen hallituksen silmäätekevä, Tapio Äyräväinen, näemmä esittää huomioita eräällä suurella forumilla. Äyräväinen juttelee seuraavaa:

"Muutama päivä sitten Jalonen uhosi Usarissa, että tulee heti kun ehtii Hommaan ja selvittää välinsä kaikkien kanssa."

Äyräväinen näyttäisi pistävän omiaan, sillä moista en ole sanonut. Se, mitä totesin, oli vastaus hänen Timo Anttilan blogissa esittämäänsä kiukutteluun, että tämän oman palstani kommentit ovat olleet suljettuna. Ilmoitin hänelle, että nyt ne ovat auki, ja kehoitin häntä saapumaan tänne jutustelemaan niin hoidan hänen asiansa kuntoon.

Niin että kyseessähän oli kutsu Äyräväiselle. Kenttä on vapaa, joten hänhän voi kertoa oman versionsa tapahtuneista asioista täällä. Eipä tarvitse siellä Hommaforumin puolella saarnata.

Mitä taas tulee noihin Äyräväisen mainitsemiin havaintoihin Tampereen yliopistolla, niin minä käyn siellä varsin harvoin, enkä syö siellä koskaan; minä teen sapuskani kotona Pyynikillä, ja joskus harvoin syön Myllärissä. Viime viikolla tosin kävin yliopiston Minervassa, koska siellä oli ammattiyhdistyksen kokous, mutta minulla oli helvetinmoinen kiire, enkä tosiaan muista Äyräväisen persoonaa havainneeni.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Näin asiallista keskustelua ei US:ssa ole tainnut aikaisemmin olla. Liekö syynä erinomainen J.J:n alustus, siihen ei vastaväitteitä löytyne. Tällaista esitystä ja tutkimusta lähihistoriasta ei monessa yliopistossakaan taidettane tehdä. Riittäisiköhän tuo pro graduun?

Jussi! Valmisteletko tohtorinväitöstä näistä asioista.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Timo Elonen kysyy:

"Jussi! Valmisteletko tohtorinväitöstä näistä asioista."

No en. Minä keskityn edelleen ihan suosiolla tekemään väitöstä Suomen kaartin sotaretkestä Puolaan vuonna 1831. Aiheesta voi lukea lisää vaikka Sotahistoriallisen Aikakauskirjan viime vuoden numerosta, jos nyt saa mainostaa.

Tämä lähivuosien poliittisen historian tutkailu nyt vain on tämmöinen hauska harrastus. Sitä paitsi, pitäähän sitä toimittajia auttaa ja koota heillekin näitä valmiita katsauksia, kun eivät itse viitsi aina tehdä taustatyötään.

Niin, ja vallan mukava nähdä, että vielä kirjoitat tänne!

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Jos Jussi ajattelet, kuinka kauan toimittajalta olisi kulunut tuon artikkelin tekoon, niin ymmärrät varmaan, ettei siitä paljoa tuntipalkaksi muodostuisi. Toisaalta, kun ajattelee mitä he kirjoittavat, niin kyllä heidän työnsä on mennyt vähintäänkin hukkaan.

Vähän tunsin epäonnistuneeni kirjoituksissani ja se masensi. Lisäksi kesäisin on muuta puuhaa. Näin syksymmällä on täällä maalla neljä tuntia hämärää ja kaksikymmentä pimeää, voi lueskella US:a. Sinäkin, jota pidän parhaana tietämänäni blogikeskustelijana olit siirtynyt US:sta melko kokonaan sivuun. Kanssasi on ollut miellyttävä keskustella, vaikka kovin eri mieltäkin olisi.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Timo Elonen kirjoittaa:

"Toisaalta, kun ajattelee mitä he kirjoittavat, niin kyllä heidän työnsä on mennyt vähintäänkin hukkaan."

Niinhän se taitaa olla, valitettava tosiasia on ettei kunnon tutkivaa journalismia enää tässä maassa tehdä. Paradoksaalista on se, ettei sitä tehdä edes niissä asioissa joissa se olisi helppoa, so. silloinkaan kun ei tarvitsisi juuri muuta kuin vilkaista asioita verkkopalstoilta.

"Sinäkin, jota pidän parhaana tietämänäni blogikeskustelijana olit siirtynyt US:sta melko kokonaan sivuun. Kanssasi on ollut miellyttävä keskustella, vaikka kovin eri mieltäkin olisi."

No kiitoksia. Palvelun vaihtaminen uuteen käyttäjäliittymään pisti silloin vuosi sitten turhauttamaan, vallankin kun melkoinen osa niistä Smolenskin-katastrofin bloggauksiin sisällyttämistäni valokuvista sitten katosi ohessa. Uusi Suomi kaiken lisäksi ilmoitti että nyt ei ole vain resursseja kuvien siirtämiseksi. Enpä sitten pahemmin viitsinyt tänne rustailla mitään melkein vuoteen. Oli muitakin kiireitä.

Voisin oikeastaan nyt ehkä päivittää ne vanhat bloggaukset ja laittaa Varsovan aikaiset valokuvatkin taas paikalleen.

Toimituksen poiminnat